Driftsmæssige opgaver

Det er en del af lejebetingelserne i Enebærstien, at beboerne deltager i afdelingens drift – især med hensyn til vedligeholdelse af udearealerne.

 

Beboerne har i fællesskab ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, bl.a. at slå græs, feje og rydde sne på fællesarealerne, rense tagrender og sørge for renholdelse.

Det kræver et godt samarbejde beboerne imellem, og er med til at holde huslejeprisen nede.

 

Der skal findes fleksible løsninger for beboere, der pga handicap m.v. ikke selv kan klare de opgaver, der forbundet hermed – i sidste end i form af tillæg til lejen.