Fraflytning og opsigelse

Vi håber, at du har været glad for at bo på Enebærstien og og ønsker dig alt godt fremover.

 

 

Værd at vide om opsigelse

 • Send eller aflever en skriftlig opsigelse til KAB. Både du og evt. samlever skal skrive under. Hvis du/ I har skiftet navn, bedes opsigelsen være vedlagt dokumentation for dette. 
 • Hent opsigelsesskemaet
 • Bor du i en AlmenBolig+, skal du bruge dette opsigelsesskema.
 • Hent AlmenBolig+ opsigelsesskema og vejledning
 • Du har tre måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. Det er muligt at flytte før de 3 måneders opsigelse er gået. Skriv datoen, hvor du ønsker at flytte i opsigelsen, så forsøger vi at genudleje din bolig i løbet af 4-6 uger.
  OBS: Har din afdeling vedligeholdelsesordning A, skal du flytte 14 dage før den dato, som du har sagt boligen op til!
 • KAB bekræfter din opsigelse. Vær opmærksom på, hvis du er skrevet op på den interne venteliste bliver du slettet fra denne, når vi modtager din opsigelse.
 • Du aftaler et fraflytningssyn sammen med ejendomskontoret.
 • Du kan også få lavet et servicetjek
 • Hvis din afdeling har vedligeholdelseskonto B, bliver kontoen lukket, når du opsiger lejemålet. Sørg derfor for, at vedligeholdelsesarbejde er udført, godkendt af ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du siger op. Tjek § 6 i din lejekontrakt
 • Opsiger du en bolig for et dødsbo, skal du sende KAB en kopi af skifteretsattesten
 • I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til boligsøgende. Oplys derfor dit telefonnummer og et tidspunkt, hvor vi kan træffe dig, på opsigelsesskemaet.
 • Nogle boligorganisationer har givet tilladelse til at overdrage løsøre, som f.eks. gaskomfur, til den nye beboer, uden at tingene flyttes ud af boligen ved fraflytningssynet. Spørg på dit ejendomskontor, om overdragelse af løsøre er tilladt netop i din boligafdeling, og hvordan det eventuelt kan gøres.

Hent pjece om fraflytning.

Værd at vide om fraflytning

 • I opsigelsesperioden skal du stadig betale for husleje og vedligehold mm.
 • Få styr på istandsættelse og gør grundigt rent. Du skal aflevere din bolig i fin stand, og du står selv for evt. istandsættelse og maling
 • HUSK at du og den nye lejer skal underskrive en  ejerskabserklæring og aflevere til ejendomskontoret før fraflytningssyn, hvis den nye lejer ønsker at overtage løsøre el. lign.
 • Din lejlighed bliver synet, når den er tom og rengjort
 • Husk at melde flytning til folkeregisteret på borger.dk senest fem dage efter, du er flyttet. Nogle kommuner opkræver bøder, hvis denne frist ikke overholdes.

Rettigheder og regler ved fraflytning

De grundlæggende regler om flytning fra en bolig i alment byggeri er ens i hele landet.

Du har visse pligter, men reglerne sikrer også, at du bliver behandlet retfærdigt - og at du ikke får en urimelig regning efter flytningen. Finder du alligevel grund til at klage, giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed.

Læs mere om regler ved fraflytning

 

Få et boliggarantibevis

Bestiller du et boliggarantibevis, inden du flytter fra en almen bolig, kan du vende tilbage til en tilsvarende bolig inden for 3 år.

 

Læs mere om boliggarantibevis

 

Kilde KAB.