Husdyr

I følge stk 9 i husorden er det tilladt at holde hund eller kat. Dyret skal registreres hos bestyrelsen.
For tilladelse til at holde hund eller kat gælder følgende tillæg til husordenen:


a. Der må holdes 2 husdyr pr. husstand.
b. Hunde skal være forsikrede.
c. Hunde skal bære hundetegn (navn, adresse og telefonnummer) i bebyggelsen, således at den kan identificeres, og dens ejer kontaktes.
d. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte skader, dyret eventuelt forvolder.
e. Hunden/katten skal holdes i snor i bebyggelsens område.
f. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm.
g. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager.
h. Konstateres det, at ovennævnte regler over-trædes, vil tilladelsen blive inddraget, og husdyret skal omgående fjernes fra bebyggelsens område.

 

Der skal anmodes hos KAB om tilladelse til at anskaffe sig husdyr og derved få dem registreret hos KAB, dette gøres ved hjælp af følgende formularer:

 

Ansøgning om hund
Ansøgning om kat