Nyheder

Det Stærke Fællesskab

Information fra KAB:

Som vi skrev til jer, ønsker vi at kunne dokumentere vores resultater af ”Det stærke fællesskab”. Derfor blev der gennemført en startmåling, hvor beboerne blev bedt om at svare på nogle få spørgsmål. Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet. Resultatet foreligger ikke endnu, men I vil blive informeret, når vi har det endelige resultat. Besvarelsesprocenten var på ca. 30, hvilket måske ikke lyder af meget, men det er faktisk meget fint i forhold til lignende undersøgelser – tak for jeres hjælp og opbakning.

Startmålingen vil også blive drøftet med det øverste politiske og administrative niveau i kommunen. Det er vores erfaring, at konkret dokumentation er en god måde at skabe opmærksomhed og fokus, hvilket er afgørende, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at styrke livskvaliteten hos de almene beboere i Herlev.

Den fælles flyer er færdig og er vedhæftet. I må meget gerne dele den digitalt, i nyhedsbreve o. lign. Den kan også blive trykt og husstandsomdelt til jer, der foretrækker det. Skriv endelig til mig hvor mange I eventuelt har brug for, og hvor de skal leveres.

Platformen hvor man kan få adgang til de mange gratis tilbud hedder som bekendt herlevbobler.dk. Vi har arbejdet på at gøre det så nemt og let tilgængeligt som muligt bl.a. inspireret af jeres bemærkninger. Vi hører gerne, hvis I har yderligere input.

Vi håber, at I vil være med til at gøre opmærksom på, at alle tilbuddene er gratis: ”Lær at tackle”- kurser, psykologhjælp eller økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter til børn. Det er også muligt at få en at tale med om lige det man har lyst til eller som noget helt nyt at få hjælp til praktiske gøremål eller følgeskab til lægen, hvis man har behov for dette. Frivilligcentret Herlev har også lagt nogle af deres aktiviteter på platformen, så vi i fællesskab kan være med til at bekæmpe bl.a. ensomhed. Vi er også i dialog med kommunen om at få nogle af deres relevante tilbud med på platformen.

Gå tilbage